Uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd. Livsmedelsverket ska identifiera vilka uppgifter som rådet ska ha, hur arbetet ska organiseras liksom hur kunskapsutveckling inom ramen för dricksvattenrådet kan bedrivas. Arbetet ska ha som utgångspunkt vad som föreslås i Dricksvattenutredningens betänkande En trygg vattenförsörjning
(SOU 2016:32).Vidare till hela nyheten om:
Uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenrådSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Regeringen