Utveckling av strandpromenaden mellan Smedslätten och Ålsten


Under juli/augusti startar Bromma stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret, arbetet med att utveckla och förbättra tillgängligheten utmed strandpromenaden Smedslätten–Ålsten. Arbetet färdigställs under hösten.


Sträckningens längd som är ungefär 1 350 m utgår från Bergviksvägen, passerar förbi Solviksbadet och fortsätter därefter fram till Ålstensängen.


Arbetet med strandpromenaden omfattar naturvård och ett nytt slitlager av grus längs hela sträckan. På vissa ställen kommer stigen att göras mer tillgänglig genom utplaning, ändrad dragning och breddning. Räcken tillkommer vid brantare delar och så placerar vi ut nya bänkar.


Den kvarvarande sträckningen mellan Äppelviken och Smedslätten beräknas att kunna slutföras under perioden 2019–2020. Vidare till hela nyheten om:
Utveckling av strandpromenaden mellan Smedslätten och ÅlstenSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad