Välkommen till Kungsholmens nämndsammanträde 27 augusti

Välkommen till Kungsholmens nämndsammanträde kl 18.00 torsdagen den 27 augusti.


Medborgarnas frågestund, kl. 18.00


Välkommen med dina frågor och synpunkter till stadsdelsnämndens
politiker.


Kvällens tema, start efter frågestund


Maskrosbarn berättar om samarbetet med Kungsholmens stadsdelsförvaltning.


Öppet nämndsammanträde, kl. 19.00


Svar på medborgarförslag om:
• Loppmarknad i Kristineberg
• Bredda gångvägen längs Karlbergskanalen
• Mer belysning i Rålambshovsparken
• Utegym på Lilla Essingen
• Värna om den biologiska mångfalden i Kristinebergs slottspark
• Konstgräs på Kristinebergs idrottsplats


Allmänna ärenden bl a:


• Månadsrapport juli
• Avtal om leverans av kost till Serafens vård- och omsorgsboende och Gläntans dagverksamhet


Svar på remisser bl a:


• Motion om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum
• Motion om bevarande av Bromma flygplats
• Serveringstillstånd för restaurang Kobber
 
Välkommen!
 
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2, ingång LAktuella handlingar finns på InsynVidare till hela nyheten om:
Välkommen till Kungsholmens nämndsammanträde 27 augustiSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad