Välkommen till nämndsammanträde 9 mars

Kungsholmens stadsdelsnämnd sammanträder torsdag den 9 mars klockan 18.00 i Bolinderssalen på Hantverkargatan 2, ingång L. Mötet börjar med en öppen frågestund där du är välkommen att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker. Kvällens tema är Hälso- och sjukvård – samverkan med landstinget.


Ärenden under sammanträdet bland annat  • Månadsrapport februari

  • Svar på skrivelse från PRO om hemtjänsten och äldreboenden

  • Svar på medborgarförslag om ek på Lilla Essingen

  • Svar på remiss om skolbiblioteksplan 2017–2020

  • Svar på remiss om principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

  • Svar på remiss om lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete

Alla nämndhandlingar finns att läsa på Insyn Sverige:
Kungsholmens stadsdelsnämnd på InsynVidare till hela nyheten om:
Välkommen till nämndsammanträde 9 marsSe fler liknande nyheter:

Dela med dig:

Fler nyheter från Stockholms Stad